Informacija:

2020 metais darbuotojų, vykusių į tarnybines komandiruotes, nebuvo.

Pareigų, kurių siekiant Šiaulių r. Meškuičių gimnazijoje asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašas:

              Gimnazijos direktorius

              Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

              Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

              Valgyklos vedėjas

Meškuičių gimnazijoje direktoriaus įsakymu už korupcijos prevenciją ir kontrolės funkcijų vykdymą paskirti atsakingi asmenys:

              Danutė Navickienė – tikybos mokytoja

              Ilona Tiknienė – pradinių klasių mokytoja

Meškuičių gimnazijoje atsparumo korupcijai lygis buvo nustatomas pildant Antikorupcinės aplinkos vadovo 17.15 – 17.24 prieduose pateiktus priemonių vykdymo vertinimo klausimynus. Nustatytas 0,9 AKL, tai atitinka aukštą atsparumo lygį.