Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:

 •      pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 •      ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
 •      priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
 •      pradinis ugdymas, kodas 85.20;
 •      pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
 •      sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 •      kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 •      kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
 •      švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

Kitos nešvietimo veiklos rūšys:

 •     vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
 •     kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 •     vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;
 •     bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
 •     kita veikla, neprieštaraujanti Lietuvos Respublikos teisės aktams.