Naujienos
Naujienos Aktuali informacija
Tarptautiniai projektai
 • Projekto „Promoting STEAM Career“ logotipo konkursas

  2020 m. lapkričio-gruodžio mėnesį vyko projekto „Promoting STEAM Career“ logotipo kūrimo konkursas, kuriame dalyvavo 7–11 klasių Meškuičių gimnazijos ir 7–8 klasių Naisių skyriaus mokiniai. Konkursui buvo pateikti 42 darbai, 2 darbai atlikti kompiuteriu ir 40 darbų piešti įvairia technika. Mokytojų komisija atrinko 16 geriausių mokinių darbų. Gruodžio 7–11 dienomis per Google Forms vyko balsavimas, kuriame dalyvavo 45 mokiniai ir mokytojai. Išrinkti 4 daugiausiai balsų surinkę darbai.

  Nugalėtojai:

  1 vieta. Dovydas Jančauskas, IIIG Meškuičių gimnazija.

  2 vieta. Alejandro Deiron Ivaškevičius, 8 kl. Naisių skyrius.

  3 vieta. Rokas Ružinas, IIIG Meškuičių gimnazija.

  4 vieta. Rugilė Danauskaitė, 7 kl. Meškuičių gimnazija.

  Sveikiname nugalėtojus! Dėkojame visiems mokiniams, dalyvavusiems konkurse.

  Dovydo Jančausko sukurtas logotipas dalyvaus visų projekto partnerių geriausių logotipų konkurse.

  Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą.

 • Papildytoji realybė (AR) pradinukams: Kalėdų belaukiant

  Ilgos atostogos – geras laikas skaityti knygas. Žingeidūs gimnazijos pradinukai bibliotekoje ieškojo įdomių knygų, kurias ruošiasi skaityti per Kalėdines atostogas. Čia jie rado ne tik knygas, bet „sutiko“ ir virtualų Kalėdų senelį. Vaikai nuspalvino kalėdinius papuošimus ir senelis „atgijo“, pasitelkus papildytos realybės (AR) programėlę Quiver.

 • Projektas – „Promoting STEAM Career“

  Šiaulių r. Meškuičių gimnazija kartu su projekto partneriais iš Vengrijos, Bulgarijos, Rumunijos, Turkijos ir Šiaurės Makedonijos dalyvauja Erasmus+ tarptautiniame projekte „Promoting STEAM Career“ (STEAM skatinimas karjerai), kuris vyks 2020–2022 metais. Projekto tikslas – didinti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, menais ir matematika (STEAM), supažindinti moksleivius su karjeros STEAM galimybėmis, ugdyti problemų sprendimo, komandinio darbo ir kritinio mąstymo gebėjimus, mokinių kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas. Projekto dalyviai, 14-17 metų mokiniai ir mokytojai, dalyvaus įvairiose projektinėse veiklose, tobulins informacinių technologijų naudojimo, užsienio kalbos, bendravimo įgūdžius, susipažins su šalių partnerių kultūra. Numatyti 3 trumpalaikiai  12 mokinių ir 6 mokytojų mobilumai bei du 4 mokytojų mobilumai pas projekto partnerius. Gimnazijos bendruomenė taip pat priims šalių partnerių atstovus, 20 mokinių ir 10 mokytojų, organizuos ir vykdys projektines, pažintines bei kultūrines veiklas projekto tikslams pasiekti.

  Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą.

 • Projektas – „Mixing & Enriching Us“

  Projektas „MIXING & ENRICHING US“ („Kuo daugiau susipažinsime su įvairių kultūrų šalimis, tuo labiau praturtėsime“)

  • Partneriai iš penkių Europos šalių:
  • Ispanijos – koordinatoriai.
  • Italijos,
  • Graikijos,
  • Rumunijos,
  • Lietuvos.

  Projekto santrauka:

  Šiame projekte dalyvaus skirtingų tautybių, kultūrų, religijų mokiniai iš penkių Europos šalių.

  Į projektą bus įtraukti specialių poreikių mokiniai, mokiai, kurie yra atsidūrę nepalankioje socialinėje, ekonominėje ir kultūrinėje padėtyje dėl pandemijos ir dėl sunkios padėties šeimoje.

  Projekto pagrindinė idėja akcentuoti dramatišką mokinių mokyklos nelankymo lygį ir nesidomėjimą savo mokymuisi, todėl mokykla turi sudaryti mokiniams atitinkamas sąlygas ir galimybes, kurios leistų jiems progresuoti ir palengvinti jų socialinę integraciją.

  Į mūsų projektą bus taip pat bus įtraukti ir sumanesni bei gabesni studentai.

  Projekto tikslai:

  • Supažindinti mokinius su Europos bendruomene, įvairių Europos šalių kultūra ir jos paveldu integruojant mokinius į projekto veiklas, tokiu būdu didinat mokinių mokymosi motyvaciją, mažinant mokyklos nelankymo ir ankstyvo mokyklos baigimo lygį ir gerinant socialinę, ekonominę ir kultūrinę padėtį.
  • Socialinė įtrauktis,
  • Socialinė ir edukacinė Europos kultūros paveldo vertė,
  • Ankstyvas mokyklos nelankymas, kaip mažinti mokinių mokyklos nelankymą,
  • Ankstyvas mokyklos baigimas, kaip mokinius motyvuoti mokytis,
  • Nesėkmės švietimo srityje, kaip su jomis kovoti,
  • Mokiniai, turintys ugdymosi sunkumų.
  • Mokiai, atsidūrę nepalankioje socialinėje, ekonominėje ir kultūrinėje padėtyje dėl pandemijos ir dėl sunkios padėties šeimoje.

  Projekto veiklos:

  • LOGOTIPO IR ŽENKLIUKO KŪRIMAS,
  • PROJEKTO SKLAIDA,
  • TINKLALAPIO KŪRIMAS,
  • LIETUVOS ŠVEITIMO SISTEMOS PRISTATYMAS,
  • FILMUKO APIE MOKYKLĄ KŪRIMAS,
  • PRISTATYMAS  APIE MOKINIŲ MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJĄ,  KODĖL MOKINIAI ANKSTI NORI BAIGTI MOKYKLĄ, SPECIALIŲJŲ MOKINIŲ POREIKIŲ IR NEGALIĄ TURINČIŲ MOKINIŲ ĮTRAUKIMĄ,
  • PLAKATO KŪRIMAS,
  • KULTŪRINIŲ IR ISTORINIŲ VIETŲ LANKYMAS,
  • EBRU MENAS – PIEŠIMO ANT VANDENS DIRBTUVĖS/EDUKACIJA.

  Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą.

 • Projektas – „Computer skills in modern education“

  ERASMUS+ KA2 MOKYKLŲ MAINŲ PARTNERYSTĖ

  „COMPUTER SKILLS IN MODERN EDUCATION“

  2020–2022 mokslo metais Meškuičių gimnazijoje vykdoma Erasmus+ KA2 mokyklų mainų partnerystė bendradarbiavimo inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais „Computer skills in modern education“ („Kompiuteriniai įgūdžiai šiuolaikiniame švietime“).

  Projekto tikslas – skirtingų valstybių mokiniams ir mokytojams parodyti, kaip kompiuteriniai įgūdžiai gali palengvinti mokymosi ir mokymo veiklas, kaip mokykloje gali būti žymiai įdomiau, jeigu tinkamai naudojamos modernios technologijos. Bendradarbiaudami su užsienio šalių mokytojais ir mokiniais, įgysime kompiuterinių įgūdžių, svarbių ir reikalingų tarptautiniu mastu. Vietoj dalyvavimo ilguose ir kartais nuobodžiuose kursuose, naujų įgūdžių įgysime įtraukiančiose ir linksmose veiklose, dirbdami tarptautinėse komandose. Projekto tikslinė grupė – 15-18 metų mokiniai.

  Suplanuotos projekto veiklos:

  1. Kodavimo įgūdžiai ir jų taikymas matematikoje (atsakinga bendradarbiaujanti mokykla Bulgarijoje).
  2. Microsoft Office programos panaudojimas gamtos moksluose (atsakinga mokykla Bulgarijoje).
  3. Google programos pritaikymas anglų kalbos pamokose (atsakinga Italijos bendradarbiaujanti mokykla).
  4. Paieška internete ir pritaikymas istorijos pamokose (atsakinga Meškuičių gimnazija Lietuvoje).
  5. Tinklapio kūrimas ir pritaikymas geografijos pamokose (atsakinga mokykla Turkijoje).

  Projektą koordinuojanti mokykla įsikūrusi Rumunijoje, Targu Jiu mieste. Tai valstybinė mokykla, koledžas, turintis per 1500 mokinių nuo parengiamosios klasės iki dvyliktokų. Bendradarbiaujanti mokykla Turkijoje yra Stambulo senamiestyje veikianti prestižinė mokykla su 835 mokiniais (14-18 metų amžiaus) ir 45 mokytojais. Ši mokykla moderniai įrengta. Norėdami ten mokytis, turkų vaikai laiko stojamuosius egzaminus iš matematikos, turkų kalbos, anglų kalbos ir socialinių mokslų. Įstoja tik stipriausieji. Italijos bendradarbiaujanti mokykla yra Sicilijoje, Salemi mieste. Tai žemės ūkio kraštas. Daugelio mokinių šeimos gyvena vargingai, tėvai ieško darbo kitose Italijos vietovėse arba persikvalifikuoja. Jų mokykloje mokoma verslo, turizmo, ekonomikos. Vyrauja nuomonė, jog išmanydami šiuos dalykus, mokėdami užsienio kalbą, jaunieji italai užsitikrins pragyvenimo šaltinį ateityje. Projekto partnerė Bulgarijoje yra Ekologijos ir biotechnologijų profesinė mokykla, veikianti Sofijoje. Ten mokosi 255 mokiniai, kurių amžius nuo 13 iki 18 metų.

  Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą.

 • Projektas – „Augmented reality – 3D

  Ersamus + tarptautinis projektas „Augmented reality – 3D „ („Papildytoji realybė“)  

  Projekte dalyvaujančios šalys:

  Turkija – koordinatorius;

  Italija – partnerė;

  Estija – partnerė;

  Makedonija – partnerė;

  Lietuva – partnerė;

  Projekto veiklos:

  Turkija – Papildytos realybės naudojimas mokyme (Using Augmented Reality in teaching);

  Italija – Nuotolinių pamokų programos (Online Classroom Applications);

  Estija – Papildytos realybės taikymas, medžiagos paruošimas (AR applications (material preparation));

  Makedonija – 3D printerio panaudojimas (Using the 3D printer);

  Lietuva – 3D akiniai – Žymeklio naudojimas (3D glasses (wearable technologies) – Marker usage).

  Projekto tikslai:

  • Siekiama tobulinti įgūdžius informacinių technologijų srityje, naudojant papildytos realybės technologijas pamokose.
  • Diegti naujoviškus mokymo metodus, tokius kaip projektinis mokymas, projektais paremtas mokymasis.
  • Gerinti švietimo kokybę taikant šiuolaikines technologijas.
  • Padidinti mūsų mokytojų ir mokinių skaitmeninę kompetenciją.
  • Stiprinti bendravimą su ES šalimis.
  • Atrasti novatoriškas informacinių ryšių technologijas, kurias ES šalys naudoja savo švietimo sistemose.

  Projektas skirtas:

  • Tobulinti dalyvių įgūdžius informacinių ir komunikacinių technologijų srityje ir panaudoti šias technologijas pamokų metu bei tapti novatoriškomis mokyklomis diegiant naujoviškas programas, naudojant papildytos realybės technologiją, kaip vieną iš naujausių švietimo metodų.
  • Skaitmeniniame amžiuje taikydami naujoviškas programas mūsų mokiniai ir mokytojai galės tobulinti gamtos mokslus, technologijas, inžineriją ir matematiką.

  Kas dalyvaus projekte?

  • Mokytojai dalyvaus mobilumuose (mokymuose, seminaruose) partnerių šalyse. Grįžę dalinsis patirtimi su mokytojais ir mokiniais, pamokose taikys naujus išmoktus metodus.
  • 14-18 metų amžiaus mokiniai įtraukiami į projekto veiklas mokykloje.

  Projekto rezultatas:

  • Dalyvaujantys mobilumuose mokytojai, grįžę į mokyklą, pasidalins patirtimi su kitais mokytojais.
  • Projekto pabaigoje mokymų medžiaga bus pasidalinta ir ji bus saugoma skaitmeninėje byloje, kuri bus pristatyta projekto partnerių nacionalinėms  agentūroms.

  Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą.

 • Erasmus+ projektai 2020–2022

  Šiaulių r. Meškuičių gimnazija 2020–2022 m. m. vykdys net 4 Erasmus+ KA2 mokyklų mainų partnerystė bendradarbiavimo inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais įtraukiant mokinius projektuose „Computer skills in modern education“ („Kompiuteriniai įgūdžiai šiuolaikiniame švietime“), „Promoting STEAM career“ („STEAM skatinimas karjerai“), „Mixing & Enriching Us“ („Kuo daugiau susipažinsime su įvairių kultūrų šalimis, tuo labiau praturtėsime“), o vykdant projektą „Augmented reality-3D“ („Papildytoji realybė-3D“) bus skirtas dėmesys mokytojų tobulinimuisi.

  Gimnazijos partneriais tapo iš Rumunijos, Italijos, Turkijos, Bulgarijos, Ispanijos, Graikijos, Šiaurės Makedonijos, Vengrijos, Estijos mokyklų. Projektų vykdymo metu mokytojai ir mokiniai, bendraudami ir bendradarbiaudami su užsienio šalių mokytojais ir mokiniais, dalyvaus projektinėse veiklose, lavins kompiuterinius įgūdžius, išmoks tinkamai naudotis moderniosiomis technologijomis, susipažins su skirtingomis švietimo sistemomis, įvairių Europos šalių kultūra ir paveldu, didins susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, menais ir matematika (STEAM), susipažins su karjeros STEAM galimybėmis, ugdys komandinio darbo ir kritinio mąstymo gebėjimus, kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas, tobulins užsienio kalbų įgūdžius.

  Jau įvyko visi keturi susitikimai su projektų koordinatoriais ir partneriais virtualioje erdvėje. Susitikimų metu buvo aptartos projektų veiklos bei darbų pasiskirstymas. Labai gaila, bet dėl pandemijos projektų mobilumai, bent jau kol kas, negali būti vykdomi. Tikimės, kad pandemija atsitrauks ir projektus galėsime vykdyti kaip yra numatyta.

  Projektai buvo pristatyti Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos bendruomenei per MEET programą.

  Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą.