Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis:

Direktoriaus pavaduotojų bendras darbo užmokesčio vidurkis – 788,21 eur (neatskaičius mokesčių)

Pradinio ugdymo programą įgyvendinančių mokytojų darbo užmokesčio vidurkis–715.37 eur.(neatskaičius mokesčių)

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą įgyvendinančių mokytojų darbo užmokesčio vidurkis – 752,35 eur. (neatskaičius mokesčių)

Pagalbą mokiniui teikiančių specialistų (specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, logopedas, psichologas) darbo užmokesčio vidurkis – 752,73 eur. (neatskaičius mokesčių)

Aptarnaujančio personalo (valytojos, sargai, virėjos) darbo užmokesčio vidurkis – 394,77 eur.(neatskaičius mokesčių)