MISIJA

Įgyvendinant formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas teikti kokybišką pradinį, pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, ugdyti mokinių gebėjimą mokytis, skatinti jų socialinę brandą bei asmenybės augimą.

GIMNAZIJOS VIZIJA

Doras, savarankiškas, iniciatyvus mokinys, nuolat besimokantis, atsakingas, savo dalyką gerai išmanantis, ugdytinius ir kolegas gerbiantis mokytojas, solidari, kūrybinga ir nuolat tobulėti siekianti bendruomenė, savo vaidmens pokyčius suvokianti, atpažįstanti ir pripažįstanti organizacija.

ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS STRATEGINIS PLANAS 2017–2019 M.