Moduliai, neformalus ugdymas ir pasirenkamieji dalykai

ŠIAULIŲ RAJONO MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2020/2021 M. M.

Moksleiviai mokosi visus mokslo metus penkias dienas per savaitę.

Įėjimas/išėjimas į mokyklą:

1 – 4, 7, 8 ir IG klasių mokiniai – senasis pastatas.
5 –6, IIG – IVG klasių mokinai – naujasis pastatas.

Klasių kabinetai:

1 klasė – 205 kabinetas
2 klasė – 208 kabinetas
3 klasė – 207 kabinetas
4 klasė – 206 kabinetas
5 klasė – 115 kabinetas
6 klasė – 116 kabinetas
7 klasė – 107 kabinetas
8 klasė – 101 kabinetas
IG klasė – 106 kabinetas
IIG klasė – 303 kabinetas
IIIG klasė – 213 kabinetas
IVG klasė – 308 kabinetas

Pamokų laikas:

Pietūs valgykloje:

Per 2 pamoką valgo 1 –4 klasės
Po 2 pamokos valgo 5 –6 klasės
Po 3 pamokos valgo 7, 8, IG klasės
Po 4 pamokos valgo IIG – IVG klasės

Bibliotekoje skaitytojai aptarnaujami srautais:

Pirmadieniais 1-4 kl.
Antradieniais 5-6 kl.
Trečiadieniais 7-8, IG kl.
Ketvirtadieniais IIG-IVG kl.

Kopijavimo, spausdinimo paslaugos teikiamos, įleidžiant į skaityklos patalpas po vieną lankytoją.

Individualūs knygų užsakymai vykdomi sutarus elektroniniu paštu kristina.dagiene@meskuiciugimnazija.lt arba pranešimu Mano dienyne.

Ugdymo proceso pabaiga:

  • 1-4  klasių mokiniai – birželio 9 d.
  • 5–III gimn. klasių mokiniai – birželio 23 d.
  • IV gimnazijos klasių mokiniai – gegužės 24 d.

Moksleivių atostogos:

  • Rudens: spalio 26 d. – spalio 30 d.
  • Šv. Kalėdų: gruodžio 23 d. – sausio 5 d.,
  • Žiemos: vasario 15 d. – vasario 19 d.
  • Šv. Velykų: balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

I pusmetis:

2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. sausio 29 d.

II pusmetis:

1–4 kl. 2021 m. vasario 1 d. – 2021 m. birželio 9 d.

5–8, I–III gimn. kl. 2021 m. vasario 1 d. – 2021 m. birželio 23 d.

IV gimn. kl. 2021 m. vasario 1 d. – 2021 m. gegužės 24 d.

Metodinės grupės:

  1. Kalbų, pradinio ir  dorinio ugdymo metodinė grupė.
  2. Socialinių, gamtos, tiksliųjų mokslų, technologijų, meninio ugdymo ir fizinio ugdymo metodinė grupė.
  3. Klasių vadovų metodinė grupė.

Vaiko gerovės komisija.

Gimnazijos savivalda:

Metodinė taryba
Gimnazijos taryba
Mokytojų taryba
Mokinių taryba
Tėvų komitetas