Moduliai, neformalus ugdymas ir pasirenkamieji dalykai

ŠIAULIŲ RAJONO MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2021/2022 M. M.

Moksleiviai mokosi visus mokslo metus penkias dienas per savaitę.

Įėjimas/išėjimas į mokyklą:

1-4 klasės – įėjimas prie naujojo pastato
5-7 klasės – senas pastatas
8, IG-IVG klasės – naujasis pastatas

Klasių kabinetai:

1 klasė – 206 kabinetas
2 klasė – 205 kabinetas
3 klasė – 208 kabinetas
4 klasė – 207 kabinetas
5 klasė – 104 kabinetas
6 klasė – 107 kabinetas
7 klasė – 108 kabinetas
8 klasė – 114 kabinetas
IG klasė – 115 kabinetas
IIG klasė – 303 kabinetas
IIIG klasė – 308 kabinetas
IVG klasė – 213 kabinetas

Pamokų laikas:

 1. 9.00 – 9.45
 2. 9.55 – 10.40
 3. 10.50 – 11.35
 4. 12.05 – 12.50
 5. 13.00 – 13.45
 6. 13.55 – 14.40
 7. 14.50 – 15.35
 8. 15.45 – 16.30
 9. 16.40 – 17.25

Pietūs valgykloje:

Po 2 pamokų valgo 1 –4 klasės
Po 3 pamokų pirmąsias 15 min 5-7 klasės, kitas 15 min 8, IG-IVG klasės

Bibliotekoje skaitytojai aptarnaujami srautais:

Pirmadieniais 1-4 kl.
Antradieniais 5-6 kl.
Trečiadieniais 7-8, IG kl.
Ketvirtadieniais IIG-IVG kl.

Kopijavimo, spausdinimo paslaugos teikiamos, įleidžiant į skaityklos patalpas po vieną lankytoją.

Individualūs knygų užsakymai vykdomi sutarus elektroniniu paštu kristina.dagiene@meskuiciugimnazija.lt arba pranešimu Mano dienyne.

Ugdymo proceso pabaiga:

 • 1-4  klasių mokiniai – birželio 9 d.
 • 5–II gimn. klasių mokiniai – birželio 23 d.
 • III gimn. klasių mokiniai – birželio 16. d.
 • IV gimnazijos klasių mokiniai – gegužės 26 d.

Moksleivių atostogos:

 • Rudens: 11-03 d. – 11-05 d.
 • Šv. Kalėdų: 12-27 d. – 01-07 d.,
 • Žiemos: 02-14 d. – 02-18 d.
 • Šv. Velykų: 04-19 d. – 04-22 d.

Mokslo metai skirstomi trimestrais:

Metodinės grupės:

 1. Kalbų, pradinio ir  dorinio ugdymo metodinė grupė.
 2. Socialinių, gamtos, tiksliųjų mokslų, technologijų, meninio ugdymo ir fizinio ugdymo metodinė grupė.
 3. Klasių vadovų metodinė grupė.

Vaiko gerovės komisija.

Gimnazijos savivalda:

Metodinė taryba
Gimnazijos taryba
Mokytojų taryba
Mokinių taryba
Tėvų komitetas