ŠIAULIŲ RAJONO MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2018/2019 M. M.

Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 dieną ir baigiasi rugpjūčio 31 dieną.

Moksleiviai mokosi visus mokslo metus penkias dienas per savaitę.

Pamokų laikas:

 1. 9.00 – 9.45
 2. 9.55 – 10.40
 3. 10.50 – 11.35
 4. 11.55 – 12.40
 5. 13.00 – 13.45
 6. 13.55 – 14.40
 7. 14.50 – 15.35
 8. 15.45 – 16.30

Nemokamo maitinimo gimnazijos valgykloje laikas:

11.35 val. – 11.55 val. valgo 1–5 klasių mokiniai (pietūs);

12.40 val. – 13.00 val.  valgo 6–8, gimnazijos I–IV (toliau – IG–IVG) klasių mokiniai (pietūs).

Ugdymo proceso pabaiga:

 • 1-4  klasių mokiniai – birželio 7 dieną;
 • IV gimnazijos klasių mokiniai – gegužės 25 dieną.
 • 5–III gimn. klasių mokiniai – birželio 21 dieną;

Moksleivių atostogos:

 • Rudens – spalio 29 d. – lapkričio 02 d.
 • Šv. Kalėdų – gruodžio 27 d. – sausio 02 d.,
 • Žiemos – vasario 18 d. – vasario 22 d.
 • Šv. Velykų – balandžio 23  – balandžio 26 d.

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

I pusmetis:

2018 m. rugsėjo 3 d. – 2019 m. sausio 18 d.

II pusmetis:

5–8, IG–IIIG 2019 m. sausio 19 d. – 2019 m. birželio 21 d.

1–4 kl. 2019 m. sausio 19 d. – 2019 m. birželio 7 d..

IV G kl. 2019 m. sausio 19 d. – 2019 m. gegužės 24 d.

Pažintinės ir kultūrinės veiklos organizavimas:

 1. Mokslo ir žinių diena (09-03)
 2. Sporto ir sveikatingumo diena “Olimpinis ruduo” (09-18)
 3. Pasimatuok profesiją (11-16)
 4. Kalėdinių papročių diena (12-22)
 5. Renginiai skirti Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms paminėti (02-04)
 6. Pilietiškumo diena (03-08)
 7. Akcija „Darom 2019“ (04-19)
 8. Pažink, tyrinėk, atrask (05-28)
 9. Sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo diena (06-06, 06-20)

Metodinės grupės:

Pradinio ugdymo metodinė grupė.
Socialinių, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė.
Kalbų ir dorinio ugdymo metodinė grupė.
Technologijų, meninio ir kūno kultūros metodinė grupė.
Klasių vadovų metodinė grupė.

Vaiko gerovės komisija.

Gimnazijos savivalda:

Metodinė taryba
Gimnazijos taryba
Mokytojų taryba
Mokinių taryba
Tėvų komitetas