Moduliai, neformalus ugdymas ir pasirenkamieji dalykai

ŠIAULIŲ RAJONO MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2019/2020 M. M.

Moksleiviai mokosi visus mokslo metus penkias dienas per savaitę.

Pamokų laikas:

 1. 9.00 – 9.45
 2. 9.55 – 10.40
 3. 10.50 – 11.35
 4. 12.05 – 12.50
 5. 13.00 – 13.45
 6. 13.55 – 14.40
 7. 14.50 – 15.35
 8. 15.45 – 16.30

Pamokų laikas 1 klasei:

 1. 9.00 – 9.35
 2. 9.55 – 10.30
 3. 10.50 – 11.25
 4. 12.05 – 12.40
 5. 13.00 – 13.35
 6. 13.55 – 14.30

Nemokamo maitinimo gimnazijos valgykloje laikas:

11.35 – 12:05 val.

Ugdymo proceso pabaiga:

 • 1-4  klasių mokiniai – birželio 9 d.
 • 5–III gimn. klasių mokiniai – birželio 23 d.
 • IV gimnazijos klasių mokiniai – gegužės 22 d.

Moksleivių atostogos:

 • Rudens: spalio 28 d. – spalio 31 d.
 • Šv. Kalėdų: gruodžio 23 d. – sausio 3 d.,
 • Žiemos: vasario 17 d. – vasario 21 d.
 • Šv. Velykų: balandžio 14 d. – balandžio 17 d.

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

I pusmetis:

2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020 m. sausio 24 d.

II pusmetis:

1–4 kl. 2020 m. sausio 27 d. – 2020 m. birželio 9 d.

5–8, I–III gimn. kl. 2020 m. sausio 27 d. – 2020 m. birželio 23 d.

IV gimn. kl. 2020 m. sausio 27 d. – 2020 m. gegužės 22 d.

Pažintinės ir kultūrinės veiklos organizavimas:

 1. Mokslo ir žinių diena (09-02)
 2. Sporto ir sveikatingumo diena ,,Olimpinis ruduo“ (09-18)
 3. Pasimatuok profesiją (11-15)
 4. Kalėdinių papročių diena (12-20)
 5. Pilietiškumo diena (03-10)
 6. Akcija „Darom 2020“ (04-24)
 7. Turizmo diena (06-07 1-4 kl., 06-20 5-8, IG-IIIG)
 8. Pažink, tyrinėk, atrask (06-07 1-4 kl., 06-21 5-8, IG-IIIG)
 9. Sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo diena (06-08 1-4 kl., 06-22 5-8, IG-IIIG)
 10. Bendruomenės susibūrimo diena (06-09 1-4 kl.,06-23 5-8, IG-IIIG

Metodinės grupės:

 1. Kalbų, pradinio ir  dorinio ugdymo metodinė grupė.
 2. Socialinių, gamtos, tiksliųjų mokslų, technologijų, meninio ugdymo ir fizinio ugdymo metodinė grupė.
 3. Klasių vadovų metodinė grupė.

Vaiko gerovės komisija.

Gimnazijos savivalda:

Metodinė taryba
Gimnazijos taryba
Mokytojų taryba
Mokinių taryba
Tėvų komitetas