ŠVIETIMO PAGALBĄ GIMNAZIJOJE TEIKIA:

Vyresnioji logopedė ir specialioji pedagogė Eglė Juškevičiūtė, 304 kab., el. p. egle.juskeviciute@meskuiciugimnazija.lt

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Milda Mockevičiūtė, 301 kab., el. p. lialiamm@gmail.com. Darbo laikas: I 08-17 val.; III 08-09 val., IV-08-17 val.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (VGK)

VGK rūpinasi vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. (VGK reglamentas)

Pirmininkė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Tenienė, 106 kab. kabinetas, el. p. vilija.teniene@meskuiciugimnazija.lt

Nariai:
Dalia Šniukaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 201 kab. el. p. dalia.sniukaite@meskuiciugimnazija.lt
Eglė Juškevičiūtė, vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė, 304 kab., el. p. egle.juskeviciute@meskuiciugimnazija.lt
Dacė Šimulionienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, 208 kab., el. p. dace.simulioniene@meskuiciugimnazija.lt
Jūratė Lukošiūnienė, matematikos mokytoja metodininkė, 213 kab., el. p.  jurate.lukosiuniene@meskuiciugimnazija.lt
Milda Mockevičiūtė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, 301 kab., el. p. lialiamm@gmail.com
Kristina Dagienė, pradinių klasių anglų kalbos mokytoja, individualios mokinio pažangos koordinatorė, mokytoja atsakinga už ugdymą karjerai, bibliotekininkė, 215 kab. el. p. kristina.dagiene@meskuiciugimnazija.lt
Jurga Bučnienė, sekretorė, anglų k. vyr. mokytoja, 113 kab., el. p. jurga.bucniene@meskuiciugimnazija.lt
Kristina Daukšaitė, muzikos mokytoja metodininkė, 211 kab., el. p. kristina.dauksaite@meskuiciugimnazija.lt
 

Lietuvos respublikos Teisės aktai reglamentuojantys specialųjį ugdymą ir švietimo pagalbą

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMO IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO APRAŠAS