ŠVIETIMO PAGALBĄ GIMNAZIJOJE TEIKIA:

  • Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Milda Mockevičiūtė, 301 kab., el. p. lialiamm@gmail.com. Darbo laikas: I, II , Naisių skyrius IV

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (VGK)

VGK rūpinasi vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. (VGK reglamentas)

Pirmininkė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Šniukaitė,  el. p. dalia.sniukaite@meskuiciugimnazija.lt 

Nariai:
VGK pirmininkės pavaduotoja Erika Valuntienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui el. p. erika.valuntiene@meskuiciugimnazija.lt
Eglė Juškevičiūtė, vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė, 304 kab., el. p. egle.juskeviciute@meskuiciugimnazija.lt
Dacė Šimulionienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, 208 kab., el. p. dace.simulioniene@meskuiciugimnazija.lt
Jūratė Lukošiūnienė, matematikos mokytoja metodininkė, 213 kab., el. p.  jurate.lukosiuniene@meskuiciugimnazija.lt
Milda Mockevičiūtė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, 301 kab., el. p. lialiamm@gmail.com
Kristina Dagienė, pradinių klasių anglų kalbos mokytoja, individualios mokinio pažangos koordinatorė, mokytoja atsakinga už ugdymą karjerai, bibliotekininkė, 215 kab. el. p. kristina.dagiene@meskuiciugimnazija.lt
Vilija Tenienė, sekretorė, rusų k. mokytoja metodininkė, 106 kab., el. p. vilija.teniene@meskuiciugimnazija.lt
Kristina Daukšaitė, muzikos mokytoja metodininkė, 211 kab., el. p. kristina.dauksaite@meskuiciugimnazija.lt
 

Lietuvos respublikos Teisės aktai reglamentuojantys specialųjį ugdymą ir švietimo pagalbą

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMO IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO APRAŠAS