GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖ

Gimnazijos direktorius:

Algirdas Kontrimas

Direktoriaus pavaduotojai:

Dalia Šniukaitė, pavaduotoja ugdymui
Erika Valuntienė, pavaduotoja ugdymui
Vilija Tenienė, pavaduotoja ugdymui
Gvidas Razanovas, pavaduotojas ūkio reikalams

Sekretorė:

Aušra Šimaitytė

Bibliotekos vedėja:

Kristina Dagienė

Socialinė pedagogė:

Logopedė, specialioji pedagogė:

Eglė Juškevičiūtė

Psichologė:

Lijana Bernotienė

Mokytojai:

Dalia Šniukaitė – matematikos vyresnioji mokytoja
Jūratė Lukošiūnienė – matematikos mokytoja metodininkė
Lina Andruškaitė – informacinių technologijų vyresnioji mokytoja
Lionė Sarpauskienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Toma Jokubaitienė – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Vilma Stoncelienė – vokiečių, lietuvių kalbos mokytoja
Jurga Bučnienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Inga Razanovienė – anglų kalbos mokytoja metodininkė
Vilija Tenienė – rusų kalbos mokytoja metodininkė
Erika Valuntienė – biologijos vyresnioji mokytoja
Rosita Serpauskienė – istorijos mokytoja metodininkė
Nerijus Ostrauskas – etikos mokytojas, bendrabučio auklėtojas
Genovaitė Liepinia – chemija mokytoja metodininkė
Kristina Daukšaitė – muzikos mokytoja metodininkė
Danutė Navickienė – tikybos vyresnioji mokytoja
Petras Vaitkus – kūno kultūros mokytojas ekspertas
Virginijus Tiknis – pradinių klasių vyresnysis mokytojas
Ilona Tiknienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Dacė Šimulionienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė
Kristina Dagienė – pradinių klasių anglų kalbos mokytoja
Edita Vilčiauskienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė
Jūratė Šlitė – technologijų mokytoja metodininkė
Vaidas Doniela – technologijų vyresnysis mokytojas
Regina Bubelienė – bendrabučio auklėtoja
Arūnė Gendvilienė – fizikos vyresnioji mokytoja, bendrabučio vyresnioji auklėtoja
Sandra Valčikienė – choreografijos vyresnioji mokytoja
Vitalijus Tenys – geografijos vyresnysis mokytojas, kūno kultūros mokytojas metodininkas
Ieva Galkauskaitė-Tenienė – dailės, braižybos vyresnioji mokytoja, keramikos būrelio vadovė

Aptarnaujantis personalas:

Asta Ružinienė
Eglė Joniškienė
Vitalija Gvaldienė
Janina Abromavičienė
Genovaitė Gricienė
Janina Baziulienė
Vita Pupkienė
Gražina Steponavičienė
Marija Guževičienė
Rasa Kivilienė
Audronė Komisaraitienė
Svetlana Dagys
Saulius Pocius
Juozas Rapečka
Jonas Pranckūnas
Juozapas Tamašauskas
Vladas Incas
 
 
——————————