GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖ

Gimnazijos direktorius:

Algirdas Kontrimas

Direktoriaus pavaduotojai:

Dalia Šniukaitė, pavaduotoja ugdymui
Erika Valuntienė, pavaduotoja ugdymui
Gvidas Razanovas, pavaduotojas ūkio reikalams

Sekretorė:

Sigita Regina Daraškienė

Bibliotekos vedėja:

Kristina Dagienė

Logopedė, specialioji pedagogė:

Eglė Juškevičiūtė

Prichologė

Lijana Bernotienė

Socialinė pedagogė

Vilija Tenienė

Mokytojai:

Dalia Šniukaitė – matematikos vyresnioji mokytoja
Jūratė Lukošiūnienė – matematikos mokytoja metodininkė
Lina Andruškaitė – informacinių technologijų vyresnioji mokytoja
Lionė Sarpauskienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Toma Jokubaitienė – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Jurga Bučnienė – anglų kalbos mokytoja metodininkė
Vilija Tenienė – rusų kalbos mokytoja metodininkė
Erika Valuntienė – biologijos vyresnioji mokytoja
Rosita Serpauskienė – istorijos mokytoja metodininkė
Genovaitė Liepinia – chemija mokytoja metodininkė
Kristina Daukšaitė – muzikos mokytoja metodininkė
Danutė Navickienė – tikybos mokytoja metodininkė
Petras Vaitkus – kūno kultūros mokytojas ekspertas
Virginijus Tiknis – pradinių klasių vyresnysis mokytojas
Ilona Tiknienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Dacė Šimulionienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė
Kristina Dagienė – pradinių klasių anglų kalbos mokytoja
Edita Vilčiauskienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė
Vitalija Daužvardienė – technologijų mokytoja metodininkė
Vaidas Doniela – technologijų vyresnysis mokytojas
Arūnė Gendvilienė – fizikos vyresnioji mokytoja
Sandra Valčikienė – choreografijos vyresnioji mokytoja
Vitalijus Tenys – geografijos vyresnysis mokytojas, kūno kultūros mokytojas metodininkas
Ieva Galkauskaitė-Tenienė – dailės, braižybos vyresnioji mokytoja, keramikos būrelio vadovė

Aptarnaujantis personalas:

Asta Ružinienė
Eglė Joniškienė
Vitalija Gvaldienė
Janina Abromavičienė
Genovaitė Gricienė
Janina Baziulienė
Vita Pupkienė
Gražina Steponavičienė
Marija Guževičienė
Rasa Kivilienė
Svetlana Dagys
Saulius Pocius
Juozas Rapečka
Jonas Pranckūnas
Juozapas Tamašauskas
Vladas Incas