Laisvų pamokų metu mokiniai gali:

1. Naudotis gimnazijos skaitykla;

2. Žaisti tenisą;

3. Praleisti laiką poilsio zonose;

4. Konsultuotis su dalykų mokytojais.